جهان شگفت انگیز ما (چاکراها در بدن)

 

چاکراها در بدن کار ورود و خروج انرژی را انجام می دهند چاکراها حفره هایی قیف مانند هستند که درون آنها از قفهای گوناگون تشکیل شده و این قیفها در حال چرخش هستند و با وضعیت گردش آنها می توان فهمید که انرژی را ورود و خروج می کنند.اصولا وضعیت جسمانی و روحی هر شخص به وضعیت چاکرا و هاله ربط دارد.دربدن صدها چاکرا وجود دارد که هفت عدد آنها چاکرا های اصلی هستند و بقیه فرعی اند.
▪ هفت چاکرای اصلی عبارتند از :
۱) چاکرای شماره ۱:
که به نام چاکرای ریشه خوانده می شودکه محل آن در انتهای ستون فقرات می باشد.رنگ این چاکرا قرمز است . نام سانسکریت این چاکرا "مولاد هارا" می باشد و در جهت عقربه های ساعت می چرخد .این چاکرا عامل اصلی انرژی فیزیکی است.مهمترین عاملی که باعث تحرک این چاکرا می شود سرود رسمی هر کشور می باشد.
۲) چاکرا شماره ۲:
که به نام چاکرای خاجی (یا چاکرای جنسی)معروف است و محل آن از ناف تا ۷ سانت زیر ناف می باشد.اسم سانسکریت این چاکرا "سوادیس هانا" است و رنگ نارنجی مشخصه این چاکرا هست و جهت چرخش این چاکرا عقربه های ساعت می باشد.به عقیده چینی ها مرکز حیات در این چاکرا می باشد که به اون انرژی چی یا شی می گویند.