درمان دورویی کودکان

 

 

نویسنده: حسین نجاتی

 

 

علائم و نشانه ها:

-برخورد با مشکل هنگام برقراری رابطه ای خوب و منطقی با دیگران،

-دروغگو،

-فرصت طلب،

-وارونه کردن حقیقت به گونه ی مورد علاقه خود،

-سرک کشیدن به همه جا برای کسب اطلاعات،

-اعتقاد لحظه ای به هر چیز،

-ابراز دوستی در ظاهر،

-دچار کشمکش با خود و تعارض با زندگی،

-دارای عواطفی خصمانه و کینه توزانه،

-عدم پایبندی به قول های خود،

-حسادت نسبت به دیگران،

منفی باف،

-نوعی سرگردانی و بی هدفی در رفتار،

-احساس آرامش از رنج دیگران،

-دچار اضطراب (ادواری)،

-برخوردار بودن از اعتماد به نفسی پایین،

-ترس و دلهره از رو شدن دستشان،

-بدبین،

-نادان فرض کردن دیگران،

-خود را فردی مهم می دانند و دوست دارند دیگران سرتعظیم فرود آورند در مقابل آنها.

عوامل پدید آورنده:

-بیماری روانی کودک،

-وجود درگیری و تضاد در خانواده،

-سرگردانی و ترس از شرایط گوناگون،

-احساس حسادت، کینه جوئی و خشم نسبت به شرایط موجود،

-قرار گرفتن در شرایط نامطلوب عاطفی،

-سوظن و بدگمانی های کودک و دخالت دیگران در کارهای او،

-اعمال فشار و وعده های تو خالی والدین،

-وجود روش های تربیتی چندگانه و بلاتکلیفی کودک،

-عدم ارضای نیازهای اساسی کودک،

-داشتن توقعاتی بیش از ظرفیت از کودک،

-تنبیهات شدید و عدم تشویق،

-احساس گناهکاری و طرد از سوی والدین و همسالان،

-برای فرار از حملات دیگران،

-تقلید از رفتار، ریاء کارانه والدین و همسالان،

-معاشرت غلط و یادگیری رفتار ریاکارانه،

-کمبود شجاعت و جرأت برای مقابله با شرایط جدید،

-احساس حقارت و کمبود،

-نیاز به فرار از مشکلات و نابسامانیهای مختلف،

-کمبود محبت و نیاز عاطفی.

چگونگی عملکرد:

-ابراز محبت کافی و لازم به کودک،

-ایجاد محیطی همراه با آرامش برای کودک،

-احترام به شخصیت کودک و توجه به نیازهای اساسی او،

-تشویق و تائید کارهای خوب و مزمت دوروئی،

-بیدار کردن وجدان کودک و پرورش اعمال صادقانه و درست در او،

-هدایت کودک به سوی اصلاح خود،

-راهنمایی کودک برای اتخاذ راهی شرافتمندانه،

-پی گیری یک روش تربیتی صحیح برای تربیت همه جانبه کودک،

-راستگویی و حقیقت گوی به کودک،

-تنبیه (گاهی)،

-برخورد عادلانه با کودک،

-عادت دادن کودک به راستگویی و برخورد صادقانه،

-الگوی کاملی از صداقت بودن والدین،

-معرفی الگوهای مناسب تربیتی برای کودک.

منبع: نجاتی، حسین، (1388)، روانشناسی کودک، تهران، نشر بیکران،