آموزش توالت رفتن برای کودکان 2 تا 3 سال
 
 
                                                                   
 
اگر به نظر شما كودكتان هرگزتوالت رفتن را يادنمي گيرد سخت در اشتباه هستید . آمادگي كودك مهمترين اصل براي شروع آموزش است اجازه ندهيد كه اعضاي خانواده و دوستان شما را وادار كنند تا تمرين استفاده از لگن بچه را خيلي زود شروع كنید . اگر از كسي شنيديد كه كودكش يك سالگي به بعد ديگر جايش را خيس نكرده است حرفش را باور نكنيد . چرا كه از 18 ماهگي تا 2 سالگي ، دستگاه عصبي كودكان آن قدر كامل نيست كه كودك بتواند زمان توالت رفتن خود را كنترل كند .
فقط نيمي از بچه هاي دوساله روزها خودشان را خيس نمي كنند و 90 درصد بچه هاي سه ساله روزها و اغلب 60 تا 70 درصد آنها شب ها نيز خشك مي مانند. خلاصه آنكه نگران نشويد تا 5 سالگي اغلب بچه ها اين توانايي را به دست مي آورند . شما فقط آرامش خود را حفظ كنيد ودر برابر تمرينات استمرار به خرج دهيد و تا آنجا كه ميتوانيد كودكتان را تحسين و تشويق كنيد تا شما و كودكتان از شر پوشك و شورت لاستيكي خلاص شويد . نشانه هاي آمادگي كه بايد در كودك خود مشاهد نمائيد :
 • كودك شما متوجه خشك يا كثيف بودن پوشك خود ميشود .
 • به هنگام دفع مدفوع به نوعي به شما اطلاع ميدهد .
 • او به شما ميگويد كه تقريبا زمان اجابت مزاجش فرارسيده است . نكته هاي درباره آموزش استفاده از لگن : قبل از آنكه آموزش عملي را شروع كنيد بهتر است نكاتي را براي كـودك خود روشن كنيد . بطور مثال به كودكتـان نـام بخشهـاي مختلف بدن و عملكرد آن را بصورت ساده قابل فهم توضيح دهيد .
  براي او توضيح دهيد، ادرار و مدفوع حاصل چيست و از كجاآمده و حتما به او بگويد كه ادرار و مدفوع بخشي از بدن او نيست ،تا كودك به هنگام دفع آن دچار ترس نشود. واژهايي براي دفع ادرار و مدفوع وي انتخاب كنيد و بكوشيد كودك را در حين مدفوع كردن گير بياوريد و براي او توضيح دهيد كه مشغول چه كاري است و نام اين كار چيست .
  براي نمونه به او بگوييد "پيام الان پي پي داره ، پيام داره پي پي ميكنه . بريم پوشكت رو عوض كنم " اهميت آموزش تعويض لباس خصوصا در آوردن و پوشيدن شلوار را نبايد ناديده گرفت . براي كودكتان شلوار راحت و گشاد تهيه كنيد تا او بتواند براحتي اين كار را انجام دهد .
  اگر كودكتان از وسايل توالت مثل سيفون و يا سوراخ توالت مي ترسد بايد اينگونه ترسها از بين برود. اجازه بدهيد زماني كه سيفون كشيده ميشود او به داخل توالت نگاه كند و يا اينكه به او ياد بدهيد كه با مدفوع خود هنگامي كه در حال پايين رفتن از توالت است ، باي باي كند. اجازه بدهيد كودك به طور آزمايشي بارها روي توالت بنشيند تا مطمئن شود داخل توالت نمي افتد و بخصوص بفهمد بلايي كه سر مدفوع مي آيد سر خودش نخواهد آمد . اما بهتر است براي كودك لگني مناسب در نظر گرفته شود تا راحت روي آن نشسته و بر آن كاملا مسلط باشد.
 • به اتفاق كودك توالت كوچك پلاستيكي تهيه كنيد و آن را در محل مشخصي از خانه قرار دهيد ( مانند توالت ) .
 • اگر كودك هر روز در ساعت معيني پوشكش را خيس ميكند، پوشكش را در آوريد و او را تشويق كنيد كه روي لگن بنشينيد . اگر به اين كار تمايل نشان نداد او را مجبور نكنيد. اما اگر كودك در لگن ادرار كرد يا روي لگن نشست او را تشويق كنيد .
 • ترتيبي دهيد كه كودك در زمان معين و بطور منظم روي لگن بنشيند . بطور مثال ، بعد از غذا خوردن و صرف نوشيدني، قبل و بعد از حمام كردن ، صبح ها بلافاصله بعد از بيدار شدن و شبها درست قبل از خواب .
 • سعي نمائيد به همراه كودك به ديوار دستشوئي يا در دستشوئي پوستري جالب توجه نصب كنيد تا كودك به هنگام نشستن روي لگن متوجه آن باشد و مدت زمان قرار گرفتن كودك بر روي لگن را ميتوان با ترفندهاي نظير در اختيار گذاشتن اسباب بازي يا كتابهاي مصور افزايش داد .
 • مرتب شلوارش را كنترل كنيد واگر شلوارش تميز بود به او پاداش دهيد .
 • اگر كودك بطور اتفاقي شلوارش را خيس يا كثيف كرد ، سرو صدا راه نيندازيد و اتفاق را ناديده بگيريد. - با گذشت زمان در طول يك هفته آموزش ،كودك خود را كمتر كثيف خواهدكرد. بهتر است براي پيشرفت او پاداشي در نظر بگيرد .
  و در حضور كودك از پيشرفتش نزد ديگران تعريف كنيد بطور مثال:" پيام ديگه مي تونه مثل بزرگترها ،خودش دستشوئي بره" .
 • غرغرها و نارضايتي ها ي كودك را ناديده بگيريد و تسليم خواسته اش نشويد.
 • بلافاصله بعد از يادگيري و پيشرفت كودك پاداشها را حذف نكنيد . بلكه تا يك هفته پس از آن نيز جايزه ها بايد ادامه پيدا كند و به آرامي از برنامه حذف شود.
  منبع:http://www.koodakaneh.com